Team samenwerking / conflicten

Voor vragen rondom team samenwerking en conflicten tussen collega’s.

Het doel is om het team effectiever te laten functioneren of in geval van conflicten de samenwerking weer tot stand te brengen. De betrokkenen worden zich bewust van wat onderliggend speelt waardoor ruimte gaat ontstaan om vanuit een andere invalshoek naar het team/ conflict te kijken.

Het resultaat is dat voor ieder duidelijk is wat het eigen aandeel is in de samenwerking en daar verantwoordelijkheid voor te leren nemen. Daarbij worden er duidelijke afspraken gemaakt.

Wanneer het in een team niet optimaal loopt of er is een conflict tussen collega’s is het van belang eerst samen met jou als opdrachtgever (manager/ HR) de situatie te bespreken. Wat loopt er niet, wat zie je, waar liggen mogelijke oorzaken en waar liggen mogelijkheden voor verbetering. Om te kunnen bepalen wat er daadwerkelijk nodig is voer ik eerst individuele gesprekken met de deelnemers. Belangrijk uitgangspunt is dat er bereidheid moet zijn om er samen uit te komen c.q. te streven naar verbetering. Na deze gespreksronde volgt een terugkoppeling met een plan van aanpak. Hoe dat eruit ziet is afhankelijk van de vraag en de situatie waarin het team/betrokkenen zich bevinden.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?

neem dan contact met mij op.

06-44728473